• Domov
  • zprávy
  • Nositelné zařízení - kategorie chytrých hodinek a budoucí trendy

Nositelné zařízení - kategorie chytrých hodinek a budoucí trendy

Mezi nositelnými zařízeními, chytré hodinky vždy zaujímaly hlavní pozici, koexistence módy a praktičnosti, a diverzifikované funkce, které jsou hluboce milovány veřejností. Vývoj chytrých hodinek nadále vykazuje vzestupný trend. Relevantní data ukazují, že zásilky chytrých hodinek dosáhly 63 milion v 2019. S upgradem systémů inteligentních hodinek, diferenciace produktů se zvýšila a funkce byly vylepšeny. Sledované zásilky mohou přesáhnout 100 milión, a velikost trhu neustále rostla, a očekává se, že překoná smartphony.
Kromě výzev k zadání času a data, chytré hodinky mají také různé funkce, například navigaci, monitorování, sportovní, kalibrace, a interakce. Mají atraktivní vzhled a konfiguraci. V současnosti, aplikaci inteligentních hodin lze zhruba rozdělit do následujících kategorií: 1. Monitorování zdraví 2. Hlasový hovor 3. Sportovní 4. Chytrá platba 5. Řízení přístupu 6. Osobní bezpečnost atd.
Inteligentní hodinky lze rozdělit do tří kategorií podle kategorií: dětské chytré hodinky, chytré hodinky pro dospělé, a starší chytré hodinky. Každá kategorie se zaměřuje na různé funkční umístění.
Počínaje praktickými potřebami bezpečnosti dětí, hlavními funkcemi inteligentních hodinek pro děti jsou okamžité zprávy a určování polohy v reálném čase, což vede k navázání úzkého vztahu mezi rodiči a dětmi. Kromě toho, pro vzdělávání dětí existují pomocné funkce, což může skutečně vyřešit problémy s učením a uspokojit rodinné potřeby.
Hlavními funkcemi inteligentních hodin pro dospělé jsou sportovní zdraví a osobní asistent, a vzhled je hlavně lehký a módní. Pro dospělé, chytré hodinky jsou kromě skutečných funkcí aplikací ozdobou, takže výrobci hodinek by měli získat přehled o potřebách uživatelů a umístění skupin, uchopte funkce a design produktu, a dosáhnout vysokého výkonu a nákladové efektivity. Oční bulvy spotřebitelů stimulují spotřebitele’ touha koupit.
Chytré hodinky pro seniory vyžadují přesnější sledování zdraví. Funkce monitorování zdraví chytrých hodinek může poskytovat včasné monitorování a zpětnou vazbu k fyzickému stavu starších osob, které mohou členům rodiny a zdravotnickému personálu pomoci pochopit fyzický stav uživatele a poskytnout odpovídající návrhy.
Existují různé kategorie chytrých hodinek pro různé lidi, ale vývoj v obecném směru je konzistentní, jako jsou materiály, informační bezpečnost, vytrvalost, kvalita volacího signálu, vodotěsný výkon, atd., a měl by být vyvinut standardní testovací program.
Vývoj chytrých hodinek v budoucnu vyžaduje profesionálnější funkce, delší životnost baterie a pohodlnější používání. V oblasti zdraví, zaměřit se na snímání tepové frekvence, indikátory spánku, a saturace krve kyslíkem ke zlepšení technologie senzorů; ve výkonu baterie, prodloužit životnost baterie, snížit problémy s nabíjením, a optimalizovat uživatelskou zkušenost; ve vzhledu, hlavně OLED flexibilní obrazovky, Lehčí a odolnější, krásné a stylové, rozhraní je stručnější. Pokud chcete více místa, chytré hodinky se musí chopit výhody trhu s nositelnými zařízeními s vynikajícími ukazateli výkonu a výkonnými funkcemi, přilákat více cílů uživatelů, a stát se praktickým produktem pro všechny.


Čas zveřejnění: 2020-04-20
NA
ČÁRA
ZADAT TEĎ